قندز: دشمن وحشی در خان اباد بالای خانه های مردم عامه چاپه زدند

بر اساس خبر, عساکروحشی دشمن در ولسوالی خان اباد ولایت قندز بالای خانه های مردم عامه وحشیانه چاپه زدند. درجریان این وحشت, دروازه های مردم را شکستند, مردم را لت وکوب کردند وبشمول امام مسجد, ۲ تن ملکی را باخود بردند.

بر اساس خبر, عساکروحشی دشمن در ولسوالی خان اباد ولایت قندز بالای خانه های مردم عامه وحشیانه چاپه زدند.
درجریان این وحشت, دروازه های مردم را شکستند, مردم را لت وکوب کردند وبشمول امام مسجد, ۲ تن ملکی را باخود بردند.