قندز: دشمن وحشی در خان اباد، یک خانه را تخریب و۳ خانم و۲ طفل را شهید کردند

بر اساس خبر، عساکر وحشی دشمن  خانه های مردم بی دفاع ملکی را درمنطقه نوآباد ولسوالی خان اباد ولایت قندز تحت آتش توپخانه قرار دادند. این وحشت دیشب با توپ های دیسی انجام یافت  که دراثران خانه یک فرد ملکی  بنام کاکا حسین کاملا منهدم گردید و۳ خانم و۲ طفل وی به شهادت رسیدند. این […]

بر اساس خبر، عساکر وحشی دشمن  خانه های مردم بی دفاع ملکی را درمنطقه نوآباد ولسوالی خان اباد ولایت قندز تحت آتش توپخانه قرار دادند.

این وحشت دیشب با توپ های دیسی انجام یافت  که دراثران خانه یک فرد ملکی  بنام کاکا حسین کاملا منهدم گردید و۳ خانم و۲ طفل وی به شهادت رسیدند.

این وحشت درحالی انجام می یابد که در تمام نقاط کشور وحشی های کرایی سی آی ای به کشتار مردم عامه آغاز کرده اند.

۲۰۲۰/۱۱/۳