قندز: دشمن بزدل در دشت ارچی بالای منازل ملکی حملات هوایی وزمینی انجام داده وشمارزیاد مردم به ترک منازل شان مجبور شدند

گذارش ها ازولسوالی دشت ارچی ولایت قندز حاکی است که عساکر بی رحم وبزدل دشمن بالای منازل ملکی حملات هوایی زمینی انجام داده اند. به اساس خبر، آن جنگی که ۲ شب قبل درنزدیک مرکز آن ولسوالی  آغاز گردیده بود، هنوز به شدت ادامه دارد. درجریان نبرد ، منازل ملکی قصدا دیروز ودیشب تحت آتش […]

گذارش ها ازولسوالی دشت ارچی ولایت قندز حاکی است که عساکر بی رحم وبزدل دشمن بالای منازل ملکی حملات هوایی زمینی انجام داده اند.

به اساس خبر، آن جنگی که ۲ شب قبل درنزدیک مرکز آن ولسوالی  آغاز گردیده بود، هنوز به شدت ادامه دارد.

درجریان نبرد ، منازل ملکی قصدا دیروز ودیشب تحت آتش توپخانه وهوایی قرارگرفت وشمار زیاد منازل مردم منهدم وتخریب گردید وشمارزیاد مردم محل به ترک منازل شان نیز مجبور شدند.

دراثر حملات هوایی وزمینی دشمن شکستخورده ، تمام امورات زندگی مردم متوقف گردیده است.

خبرمیگوید که قوای دشمن چندین بار تلاش کردند تا درخط جبهه پیشروی نمایند اما هر بار با واکنش سریع وسرکوب گرانه مجاهدین روبرو میگردید وعساکردشمن با تحمل تلفات سنگین فرار مینمودند.

مجاهدین مسوول درمنطقه میگویند که دراین حملات دشمن به جز از آزار واذیت  وتلفات مردم بی دفاع ملکی هیچ دست آوردی نداشته است.

ودر مورد رقم جدید تلفات دشمن تاکنون گذارش داده نشده است.

ولله الحمد درنبرد به مجاهدین هیچگونه آسیبی نرسیده است.