قندز: در یک حمله تاکتیکی یک چرخبال دشمن در میدان هوایی نابود گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر میدان هوایی ولایت قندز حمله تاکتیکی انجام دادند. حمله صبح دیروز صورت گرفت که در نتیجه آن در داخل میدان هوایی یک چرخبال جنگی دشمن مورد اصابت قرار گرفت وکاملا نابود گردید اما رقم تلفات جانی دشمن دقیقا به دست نه امده است.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر میدان هوایی ولایت قندز حمله تاکتیکی انجام دادند.
حمله صبح دیروز صورت گرفت که در نتیجه آن در داخل میدان هوایی یک چرخبال جنگی دشمن مورد اصابت قرار گرفت وکاملا نابود گردید اما رقم تلفات جانی دشمن دقیقا به دست نه امده است.