قندز: دریک حمله تاکتیکی درمرکز, ۲ فروند هلیکوپتر دشمن نابود وتخریب گردید

بر اساس خبر, دریک حمله تاکتیکی مجاهدین امارت اسلامی بر میدان هوایی ولایت قندز, ۲ فروند هلیکوپتر قول اردوی پامیر ۲۱۷ دشمن هدف قرار داده شدند. حمله عصر دیروز موفقانه انجام یافت که درنتیجه یک فروند هلیکوپتر دشمن حریق گردید ودیگر آن تخریب گشت . همچنان به تاسیسات قول اردو نیز آسیب رسیده است وتلفات […]

بر اساس خبر, دریک حمله تاکتیکی مجاهدین امارت اسلامی بر میدان هوایی ولایت قندز, ۲ فروند هلیکوپتر قول اردوی پامیر ۲۱۷ دشمن هدف قرار داده شدند.
حمله عصر دیروز موفقانه انجام یافت که درنتیجه یک فروند هلیکوپتر دشمن حریق گردید ودیگر آن تخریب گشت .
همچنان به تاسیسات قول اردو نیز آسیب رسیده است وتلفات جانی نیز به دشمن وارد گردیده است.
قابل ذکر است با این حملات, این چهارمین هلیکوپتر دشمن است که در قندز هدف قرار داده شد.