قندز: دریک حمله استشهادی در امام صاحب یک پایگاه دشمن نابود وده ها عسکرکشته وزخمی شدند

براساس خبر، مجاهدین فدایی امارت اسلامی بریک پایگاه  مهم دشمن (کندک سرحدی/کمیسیاری) در ولسوالی امام صاحب ولایت قندز حمله استشهادی نمودند. حمله ساعت ۷ وسی دقیقه صبح امروز توسط قهرمان فدایی ملا عبدالظاهر (مصعب)  باشنده ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ بوسیله موتر مملوء از مواد نیرومند انفجاری  انجام یافت. طبق معلومات دراین پایگاه دشمن ۵ ارگان […]

براساس خبر، مجاهدین فدایی امارت اسلامی بریک پایگاه  مهم دشمن (کندک سرحدی/کمیسیاری) در ولسوالی امام صاحب ولایت قندز حمله استشهادی نمودند.

حمله ساعت ۷ وسی دقیقه صبح امروز توسط قهرمان فدایی ملا عبدالظاهر (مصعب)  باشنده ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ بوسیله موتر مملوء از مواد نیرومند انفجاری  انجام یافت.

طبق معلومات دراین پایگاه دشمن ۵ ارگان ( عساکرسرحدی، اردو، اربکی  وکماندوهای تازه نفس نو آمده از کابل وعساکر سپیشل فورس ) مستقر بودند.

که درنتیجه این حمله ساختمان این پایگاه کاملا منهدم گردید و۷۱ تن کماندو، سپیشل فورس، عسکر اردوی وسرحدی واربکی کشته شدند وصرف  درجمع آنان ۴۰ تن کماندو کشته و۳۱ تن دیگر مرگبار زخمی شدند.

همچنان دراین حمله ۱۰ تانگ، ۲ ذخیره تیل، یک دیپوی اسلحه وشمارزیاد وسائط نظامی، وسائل وسلاح ومهمات دشمن از بین رفته است.

قابل ذکر است که کماندوی ها وعساکر مستقر دراین کندک در ولایت های قندز وتخار بر ضد مجاهدین عملیات مینمودند که قبل از انجام عملیات آنان، مجاهدین سبقت نمودند وبه آنان ضربه مهلکی وارد کردند.

طبق راپور ها،  شمار زیاد اجساد عساکردشمن هنوز مفقود گردیده وممکن رقم کشته های دشمن افزایش یابد.

خبرمیگوید که مجاهدین با انجام چنین حمله قهرمانانه شان، آنتقام از آن وحشت، ظلم وعملیات های دشمن گرفتند که روزانه خانه های مردم را بمباران مینمایند ومناطق مسکونی را تحت آتش توپ های سنگین قرار میدهند.

۲۰۲۰/۱۱/۳