قندز: دراثر شلیک عساکر مزدوردر چاردره، ۲ تن ملکی شهید وزخمی شدند

به اساس خبر، دراثر شلیک عساکر مزدور درمنطقه نهر صوفی ولسوالی چاردره ولایت قندز یک تن ملکی شهید ویک تن دیگر زخم برداشت. این رویداد امروز رخ داد ودر اثر آتش توپخانه دشمن به مردم ملکی خسارات هنگفت مالی نیز وارد گردیده است.

به اساس خبر، دراثر شلیک عساکر مزدور درمنطقه نهر صوفی ولسوالی چاردره ولایت قندز یک تن ملکی شهید ویک تن دیگر زخم برداشت.

این رویداد امروز رخ داد ودر اثر آتش توپخانه دشمن به مردم ملکی خسارات هنگفت مالی نیز وارد گردیده است.