قندز: دراثر بمباران دشمن درخان اباد، خانه ها ومسجد تخریب و۴ فرد بی دفاع ملکی شهید وزخمی شدند

بر اساس خبر، طیارات دشمن در منطقه نوا باد ولسوالی خان اباد ولایت قندز خانه های مردم  را بمباران کردند. این وحشت دیشب انجام یافت که درنتیجه آن شمار زیاد منازل مردم عامه ویک محراب مسجد تخریب ویک طفل شهید و۳  فرد بی دفاع ملکی زخمی شدند.

بر اساس خبر، طیارات دشمن در منطقه نوا باد ولسوالی خان اباد ولایت قندز خانه های مردم  را بمباران کردند.

این وحشت دیشب انجام یافت که درنتیجه آن شمار زیاد منازل مردم عامه ویک محراب مسجد تخریب ویک طفل شهید و۳  فرد بی دفاع ملکی زخمی شدند.