قندز: دراثریک انفجار در دشت ارچی، 5 عسکر کماندو کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، ماین درمربطات ولسوالی دشت ارچی و لایت قندز عساکر کماندوی دشمن را هدف قرار داد. انفجار دیروزصورت گرفت که دراثران 2 عسکر کماندوی دشمن کشته و2 تن دیگر زخمی شدند. همچنان در نزدیک مرکز آن ولسوالی یک عسکر بوسیله تفنگ دروبیندار کشته شد.

بر اساس خبر، ماین درمربطات ولسوالی دشت ارچی و لایت قندز عساکر کماندوی دشمن را هدف قرار داد.

انفجار دیروزصورت گرفت که دراثران 2 عسکر کماندوی دشمن کشته و2 تن دیگر زخمی شدند.

همچنان در نزدیک مرکز آن ولسوالی یک عسکر بوسیله تفنگ دروبیندار کشته شد.