قندز: دراثریک انفجار درامام صاحب، قومندان تولی( فیض محمد) مرگبار مجروح گردید

به اساس خبر، ماین درمنطقه قشلاق دهقان ولسوالی امام صاحب ولایت قندز قومندان تولی (فیض محمد) را هدف قرارداد. انفجار حوالی دیروز رخ داد که دراثران، برعلاوه از قطع پای قومندان متذکره، مرگبار نیز زخمی شده است.

به اساس خبر، ماین درمنطقه قشلاق دهقان ولسوالی امام صاحب ولایت قندز قومندان تولی (فیض محمد) را هدف قرارداد.

انفجار حوالی دیروز رخ داد که دراثران، برعلاوه از قطع پای قومندان متذکره، مرگبار نیز زخمی شده است.