قندز: حمله دشمن دردشت ارچی عقب زده شد و قومندان مشهورپولیس(ارباب خدایقل) کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” یک حمله قوای دشمن را در منطقه قرلقو ولسوالی دشت ارچی ولایت قندز عقب زدند. قوای دشمن غرض پس گیری قرارگاه ولسوال (شیخ صدرالدین) که توسط مجاهدین تسخیر گردیده بود، حمله تعرضی نمودند که بامقاومت شدید مجاهدین روبروی شدند ودرجریان نبرد یک قومندان مشهور […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” یک حمله قوای دشمن را در منطقه قرلقو ولسوالی دشت ارچی ولایت قندز عقب زدند.

قوای دشمن غرض پس گیری قرارگاه ولسوال (شیخ صدرالدین) که توسط مجاهدین تسخیر گردیده بود، حمله تعرضی نمودند که بامقاومت شدید مجاهدین روبروی شدند ودرجریان نبرد یک قومندان مشهور پولیس معاون شیخ صدرالدین بنام (ارباب خدایقل) با ۳ محافظ اش کشته شدند وبه جزای اعمال ننگین شان رسیدند.

خبرمیگوید که قومندان ارباب خدایقل  دراین اواخر بحیث قومندان ۵۰۰  تن پولیس در ولسوالی دشت ارچی وخواجه غار تعین وتوظیف شده بود.