قندز: بشمول قومندان مشهور اربکی (کریم) شمارزیاد عسکر واربکی در دشت ارچی کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، نبرد شدیدی درمنطقه قرلقو ولسوالی دشت ارچی ولایت قندز هنوز ادامه دارد. که درجریان ان برعلاوه از هلاک قومندان مشهور پولیس ارباب خدایقل، یک قومندان مشهور دیگر اربکی بنام (کریم) نیز مرگبار مجروح گردید وبرعلاوه شمار زیاد پولیس واربکی نیز کشته وزخمی شدند. معلومات نشان میدهد که اجساد کشته وزخمی دشمن در […]

به اساس خبر، نبرد شدیدی درمنطقه قرلقو ولسوالی دشت ارچی ولایت قندز هنوز ادامه دارد.

که درجریان ان برعلاوه از هلاک قومندان مشهور پولیس ارباب خدایقل، یک قومندان مشهور دیگر اربکی بنام (کریم) نیز مرگبار مجروح گردید وبرعلاوه شمار زیاد پولیس واربکی نیز کشته وزخمی شدند.

معلومات نشان میدهد که اجساد کشته وزخمی دشمن در ۳ عراده امبولانس به تخار انتقال گردید.

ودر نبرد ۴ تن ازمجاهدین نیز مجروح گردیده اند.