قندز:یک طیاره کشفی دشمن درعلی اباد سرنگون گردید ویک عراده رینجر تخریب شدد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی شام دیروز درنزدیک میدان هوایی قندز یک طیاره کشفی دشمن را سرنگون ساختند. وعساکر دشمن امروز برای انتقال پارپه های طیاره به منطقه امدند که با واکنش تند مجاهدین روبرو شدند ویک عراده رینجر دشمن تخریب گردید و۲ عسکرمزدور زخمی شدند وبقیه عساکردشمن از منطقه فرار کردند. ‏۰۲‏/۰۸‏/۲۰۲۱

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی شام دیروز درنزدیک میدان هوایی قندز یک طیاره کشفی دشمن را سرنگون ساختند.
وعساکر دشمن امروز برای انتقال پارپه های طیاره به منطقه امدند که با واکنش تند مجاهدین روبرو شدند ویک عراده رینجر دشمن تخریب گردید و۲ عسکرمزدور زخمی شدند وبقیه عساکردشمن از منطقه فرار کردند.
‏۰۲‏/۰۸‏/۲۰۲۱