قندز: ۶۲ کارمند امنیتی اداره کابل در امام صاحب با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۶۲ کار امنیتی اداره کابل در ولسوالی امام صاحب ولایت قندز با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره که شامل عسکر, پولیس واربکی بودند, طی سه روز گذشته بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز […]

بر اساس خبر, ۶۲ کار امنیتی اداره کابل در ولسوالی امام صاحب ولایت قندز با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره که شامل عسکر, پولیس واربکی بودند, طی سه روز گذشته بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
اسامی آنان قرار ذیل میباشد:
۱: عبدالبشیر
۲: عبدالعزیز
۳: نیک محمد
۴: خیرمحمد
۵: رنګین
۶: اسلام الدین
۷: محمدحسن
۸: عبدالغفور
۹: اسلام الدین
۱۰: محمدحسین
۱۱: عبدالقدوس
۱۲: عبدالبشیر
۱۳: محمدداود
۱۴: عبدالباقی
۱۵: خالق نظر
۱۶: تاج محمد
۱۷: بازمحمد
۱۸: جمعه مخی
۱۹: عین الدین
۲۰: عبدالحلیم
۲۱: میرزامحمد
۲۲: خیرمحمد
۲۳: محمدخان
۲۴: سراج الدین
۲۵: نجیب الله
۲۶: فضل کریم
۲۷: ذبیح الله
۲۸: نورالله
۲۹: شیرمحمد
۳۰: جان محمد
۳۱: سیدغنی
۳۲: تاج محمد
۳۳: فخرالدین
۳۴: حامد
۳۵: اصل الدین
۳۶: سیدغلام
۳۷: سخی ګل
۳۸: حبیب الله
۳۹: اغامیر
۴۰: عبدالعزیز
۴۱: عبدالاحد
۴۲: نجیب الله
۴۳: محمدشایق
۴۴: حبیب الله
۴۵: سیدجلال
۴۶: امیرشاه
۴۷: محمدجلیل
۴۸: گل رحیم
۴۹: عبدالکریم
۵۰: حمیدالله
۵۱: سیداحمد
۵۲: ملاچاری
۵۳: محمدفهیم
۵۴: جاویدالله
۵۵: عبدالصمد
۵۶: محمدایوب
۵۷: روزګلدی
۵۸: حبیب الله
۵۹: نجیب الله
۶۰: عبدالمالک
۶۱: عبدالمتین
۶۲: شهاب الدین
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.
‏۲۰۲۱/‏۰۸/۰۶