قندزو: 7 عسکر مزدور در مرکز کشته وزخمی شدند

براساس خبر، دیشب مجاهدین امارت اسلامی بالای پوسته دشمن درنزدیک میدان هوائی مربوطات مرکز ولایت قندوز،عملیات لیزری انجام دادند. که درنتیجه آن 3 عسکر اجیر کشته ویک تن دیگرزخمی شد. همچنان، درحمله مجاهدین برپوسته دشمن درمنطقه نقی مربوطات مرکزآن ولایت 3 عسکرمزدر کشته شدند.

براساس خبر، دیشب مجاهدین امارت اسلامی بالای پوسته دشمن درنزدیک میدان هوائی مربوطات مرکز ولایت قندوز،عملیات لیزری انجام دادند. که درنتیجه آن 3 عسکر اجیر کشته ویک تن دیگرزخمی شد.
همچنان، درحمله مجاهدین برپوسته دشمن درمنطقه نقی مربوطات مرکزآن ولایت 3 عسکرمزدر کشته شدند.