قندز:در حمله استشهادی بر یک پوسته دشمن در قلعه زال، ۵ تن اربکی کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، ۲ تن ازمجاهدین استشهادی بر پوسته حاجی محمد اربکی درمنطقه اقتیپی ولسوالی قلعه زال لایت قندز حمله استشهادی نمودند. خبرمیگوید که مجاهدین فدایی مستقیما بر پوسته بالای شدند وبالای اربکی های پوسته آتش کشودند. که به اساس معلومات ابتدایی، دراین حمله موفقانه ۲ تن اربکی شریر کشته و۳ تن دیگر زخمی  شدند. […]

به اساس خبر، ۲ تن ازمجاهدین استشهادی بر پوسته حاجی محمد اربکی درمنطقه اقتیپی ولسوالی قلعه زال لایت قندز حمله استشهادی نمودند.

خبرمیگوید که مجاهدین فدایی مستقیما بر پوسته بالای شدند وبالای اربکی های پوسته آتش کشودند.

که به اساس معلومات ابتدایی، دراین حمله موفقانه ۲ تن اربکی شریر کشته و۳ تن دیگر زخمی  شدند.

واز سوی دیگر یک تن ازمجاهدین استشهادی شهید ویک تن دیگر سالم برگشته است.