قندز:بالای مراکز دشمن در مرکز حملات صورت گرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” یکبار دیگر بر مواضع عساکر اجیر درمربوطات مرکز ولایت قندز حمله کردند. حمله صبح دیروز وساعت ۲ بعد ازظهر در سرک عمومی قندز ـتخار  مناطق باغ میری ولودین ها هنگامی صورت گرفت که قوای دشمن میخواستند دران منطقه عملیات نمایند. که درنتیجه آن، به دشمن […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” یکبار دیگر بر مواضع عساکر اجیر درمربوطات مرکز ولایت قندز حمله کردند.

حمله صبح دیروز وساعت ۲ بعد ازظهر در سرک عمومی قندز ـتخار  مناطق باغ میری ولودین ها هنگامی صورت گرفت که قوای دشمن میخواستند دران منطقه عملیات نمایند.

که درنتیجه آن، به دشمن تلفات سنگین وارد گردید وقوای دشمن عقب زده شدند.

خبرمیگوید که شاهراه عمومی قندز ـ تخار هنوز هم تحت کنترول مجاهدین قرار دارد.

و لله الحمد در نبرد به مجاهدین هیچگونه آسیبی نرسیده است.