قسمت آخری اخبار روز دوم عملیات عمری مورخ ۲۰۱۶/۴/۱۳

پکتیا: دراثر حمله برپوسته دشمن در گردیز، ۵ تن پولیس کشته وزخمی شدند به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر یک پوسته پولیسدرمنطقه ابراهیم خیل مربوطات گردیز مرکزولایت پکتیا حمله کردند. حمله ساعت ۲ ظهر امروزصورت گرفت که دراثران، ۲ تن پولیس کشته و۳ تن دیگر زخمی شدند. […]

پکتیا: دراثر حمله برپوسته دشمن در گردیز، ۵ تن پولیس کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر یک پوسته پولیسدرمنطقه ابراهیم خیل مربوطات گردیز مرکزولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ساعت ۲ ظهر امروزصورت گرفت که دراثران، ۲ تن پولیس کشته و۳ تن دیگر زخمی شدند.

۲۰۱۶/۴/۱۳

——————————————————————

میدان وردگ: پوسته های عساکر واربکی های مزدور درنرخ مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر پوسته های ملیشه های اربکی وعساکر مزدور درمنطقه ده حیات وکریم داد ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت ۸ صبح امروز صورت گرفت که دراثران، یک قومندان مهم اربکی بنام سیدرحیم مرگبار زخم برداشت.

همچنان به دیگر عساکردشمن نیز تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

۲۰۱۶/۴/۱۳

———————————————————–

میدان وردگ: مقر ولسوالی جغتو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر مقر ولسوالی جغتو ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت ۴ عصر امروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

۲۰۱۶/۴/۱۳

———————————————————

پکتیا: عساکردشمن در چمکنی مورد حمله قرار داده شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر عساکر اجیر درمنطقه نوزی ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ساعت ۱۱ چاشت امروز صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا رقم  شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

۲۰۱۶/۴/۱۳

——————————————————–

میدان وردگ: یک پوسته عساکر مزدور در میدان شهر مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر یک پوسته عساکر اجیر درمنطقه راشکو مربوطات میدان شهر مرکزولایت  میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت ۳ بعد ازظهر امروز صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا رقم  شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

۲۰۱۶/۴/۱۳

——————————————————————

یک تانگ در بغلان مرکزی نابود و۴ تن پولیس دران کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر پولیس به اصطلاح نظم عامه در شاهراه عمومی کابل ـ بغلان منطقه نورزی ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان حمله کردند.

حمله ساعت ۵ عصر امروز صورت گرفت که در نتیجه آن، یک تانگ دشمن مورد اصابت مرمی هشتاد دو قرارگرفت وکاملا نابود گردید و۴ تن پولیس دران جابجا کشته شدند.

۲۰۱۶/۴/۱۳

———————————————————–

میدان وردگ: حملات بر پوسته های دشمن در چک

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر پوسته های دشمن درمنطقه دورانخیل وعلیشه لسوالی چک ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت ۵ صبح امروز آغاز گردید که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

خبرمیگوید که مجاهدین دران منطقه بسیار پیشرفت نمودند ومناطق زیادی را تحت تصروف درآوردند.

۲۰۱۶/۴/۱۳

———————————————————-

بغلان: یک تانگ در پلخمری نابود و۳ عسکردران کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” یک تانگ دشمن را درمنطقه حسن خیل دند شهاب الدین ولسوالی پلخمری ولایت بغلان حمله کردند.

حمله ساعت ۶ عصر امروزصورت گرفت که دراثران، یک تانگ دشمن مورد اصابت مرمی هشتاد دو قرارگرفت وکاملا نابود گردید و۳ عسکردرآن کشته شدند.

۲۰۱۶/۴/۱۳

——————————————————-

غزنی: درحمله بریک پوسته در مرکز، ۳ عسکرکشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر یک پوسته عساکر مزدور درمنطقه تلخه بازار مربوطات مرکز ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت ۱۲ ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، ۳ عسکر مزدور جابجا کشته شدند.

۲۰۱۶/۴/۱۳

———————————————————–

غزنی: ۱۰ عسکرد شمن در ده یک کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بریک کاروان دشمن درمنطقه الوخیل وسلیمانزو ولسوالی ده یک ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت ۸صبح امروزصورت گرفت که دراثران، ۳ عسکر کشته و۶ تن دیگر مرگبارزخمی شدند .

همچنان ۳ تانگ دشمن نیز قسما تخریب گردید.

ودر جریان درگیری ۳ تن از مجاهدین نیز جراحت برداشته اند.

۲۰۱۶/۴/۱۳

———————————————————–

غزنی: قرارگاه وپوسته های دشمن در شلگر مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر قرارگاه وپوسته های دشمن درمنطقه نانی وسینه ولسوالی شلگر ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت ۱۲ ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.

۲۰۱۶/۴/۱۳

——————————————————————-

کابل: قرارگاه دشمن در سروبی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر قرارگاه  وپوسته های دشمن درمنطقه تهزین  سرک حاجی نظر بابا  ولسوالی سروبی ولایت حمله کردند.

حمله ظهر امروز صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا رقم  شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

ویک تن ازمجاهدین نیز جراحت برداشته است.

۲۰۱۶/۴/۱۳

————————————————————

غزنی: پوسته های دشمن در خواجه عمری  مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر پوسته های دشمن درمنطقه خواجه عمری ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت ۱۰ چاشت امروز صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا رقم  شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

۲۰۱۶/۴/۱۳