قاری یوسف : حملۀ اربکی ها در مارجه به عقب زده شده است

روز گذشته ملیشه های فاسد اربکی ادارۀ اجیر بهمراه گروه های اختطاف گر در منطقۀ تریخ ناور ولسوالی مارجه ولایت هلمند، بالای مواضع مجاهدین دست به حمله تعرضی زدند که با مقاومت شدید مجاهدین مواجه شدند . در این عملیات تعداد زیادی از اربکی های اجیر کشته شدند و حملۀ شان به عقب زده شد […]

روز گذشته ملیشه های فاسد اربکی ادارۀ اجیر بهمراه گروه های اختطاف گر در منطقۀ تریخ ناور ولسوالی مارجه ولایت هلمند، بالای مواضع مجاهدین دست به حمله تعرضی زدند که با مقاومت شدید مجاهدین مواجه شدند .

در این عملیات تعداد زیادی از اربکی های اجیر کشته شدند و حملۀ شان به عقب زده شد .

قابل ذکرست که این درگیری آنچنانکه دشمن تبلیغات می کند  در میان مجاهدین نبوده است بلکه این درگیری با افراد مفسد مربوط قومندان جبار قهرمان بوده است که جدیدا از سوی ادارۀ اجیر اکمال و تجهیز شده اند و هم اکنون منطقه از آنان پاک شده است و هیچ کدام مشکلی در منطقه وجود ندارد .

قاری یوسف احمدی سخنگوی امارت اسلامی

۱۴۳۷/۸/۲هق ۲۰۱۶/۵/۹