فراه : 4 تن از اجیران در پشترود کشته شدند و 2 میل سلاح به دست آمد

از ولایت فراه خبر رسیده است که امروز بعد زا ظهر در منطقۀ بلندی ولسوالی پشترود، 4 تن عسکر اجیر در طی کمین مجاهدین جابجا کشته شده اند و 2 میل سلاح G3 از آنان به دست مجاهدین افتاده است. در این درگیری به مجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است. 2020/11/23

از ولایت فراه خبر رسیده است که امروز بعد زا ظهر در منطقۀ بلندی ولسوالی پشترود، 4 تن عسکر اجیر در طی کمین مجاهدین جابجا کشته شده اند و 2 میل سلاح G3 از آنان به دست مجاهدین افتاده است.

در این درگیری به مجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است.
2020/11/23