فراه : ۳ تن پولیس در اناردره به مجاهدین پیوستند

از ولایت فراه خبر رسیده است که امروز ۳ تن پولیس ( میریحی ولد محمداسلم، میرعلم ولد میریحی و نثار ولد احمد ) باشندگان منطقۀ کلاته علم خان ولسوالی اناردره، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. ۲۰۲۰/۱۱/۲۰

از ولایت فراه خبر رسیده است که امروز ۳ تن پولیس ( میریحی ولد محمداسلم، میرعلم ولد میریحی و نثار ولد احمد ) باشندگان منطقۀ کلاته علم خان ولسوالی اناردره، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.
۲۰۲۰/۱۱/۲۰