فراه : 3 تن پولیس در اناردره به مجاهدین پیوستند

از ولایت فراه خبر رسیده است که امروز 3 تن پولیس ( میریحی ولد محمداسلم، میرعلم ولد میریحی و نثار ولد احمد ) باشندگان منطقۀ کلاته علم خان ولسوالی اناردره، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. 2020/11/20

از ولایت فراه خبر رسیده است که امروز 3 تن پولیس ( میریحی ولد محمداسلم، میرعلم ولد میریحی و نثار ولد احمد ) باشندگان منطقۀ کلاته علم خان ولسوالی اناردره، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.
2020/11/20