فراه : ۳ تن دزد در جوین دستگیر شدند

از ولایت فراه خبر رسیده است که پری روز در منطقۀ کندکرع ولسوالی جوین، ۳ تن دزد از سوی مجاهدین امارت اسلامی دستگیر شده اند. افراد مذکور هر یک شمس الدین ولد حاجی بسم الله، ولی محمد ولد عبدالحمید و احمد ولد حبیب الله می باشند. قضیه افراد مذکور به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده […]

از ولایت فراه خبر رسیده است که پری روز در منطقۀ کندکرع ولسوالی جوین، ۳ تن دزد از سوی مجاهدین امارت اسلامی دستگیر شده اند.

افراد مذکور هر یک شمس الدین ولد حاجی بسم الله، ولی محمد ولد عبدالحمید و احمد ولد حبیب الله می باشند.

قضیه افراد مذکور به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده است .

۲۰۲۱/۸/۳