فراه : ۲ تن پولیس در خاکسفید به مجاهدین پیوستند

از ولایت فراه خبر رسیده است که امروز صبح در منطقۀ خوس ولسوالی خاکسفید، ۲ تن پولیس ( احسان الله ولد بسم الله و حیات الله ولد عجب گل ) پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته اند. ۲۰۲۱/۶/۹

از ولایت فراه خبر رسیده است که امروز صبح در منطقۀ خوس ولسوالی خاکسفید، ۲ تن پولیس ( احسان الله ولد بسم الله و حیات الله ولد عجب گل ) پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته اند.

۲۰۲۱/۶/۹