فراه : ۱۱ تن عسکر بر مبنای فرمان عفو امیرالمؤمنین آزاد شدند

از ولایت فراه خبر رسیده است که در روز اول عیدسعیدقربان، از محبس مرکزی ولایت فراه، بر مبنای فرمان عالیقدرامیرالمؤمنین ۱۱ تن عسکر که در طی درگیری های مختلف بازداشت شده بودند، آزاد گردیدند که اسامی شان شرح ذیل است : ۱  حسین ولد خدایداد (فراه) ۲ محمدجان ولد ظفرخان (پکتیا) ۳ ګلاب ولد خدایرحیم […]

از ولایت فراه خبر رسیده است که در روز اول عیدسعیدقربان، از محبس مرکزی ولایت فراه، بر مبنای فرمان عالیقدرامیرالمؤمنین ۱۱ تن عسکر که در طی درگیری های مختلف بازداشت شده بودند، آزاد گردیدند که اسامی شان شرح ذیل است :

۱  حسین ولد خدایداد (فراه)

۲ محمدجان ولد ظفرخان (پکتیا)

۳ ګلاب ولد خدایرحیم (فراه)

۴صاحب خان ولد عبدالقیوم(فراه)

۵لعل محمد ولد خان محمد(فراه)

۶میرافغان ولد نظرمحمد(فراه)

 ۷     امیرمعروف ولد عبدالطیف(هرات)

۸    شمس الرحمان ولد  خان زمان(پکتیا)

۹حسین ولد  محمدطاهر(فراه)

۱۰حمیدالله ولد  تحصیل(لغمان)

۱۱عبدالصبور ولد مجنون(فراه)

به افراد مذکور مخارج سفر داده شده و به خانه های شان فرستاده شده اند.

۲۰۲۱/۷/۲۲