فراه : ۱۰ تن عسکر دستگیر شدۀ دشمن بغرض تداوی آزاد شدند

از ولایت فراه خبر رسیده است که روز گذشته در جریان فتح ولسوالی فراه رود، ده ها تن عسکر زنده دستگیر شدند که ده تن از آنان زخمی بودند. خبرمی افزاید که افراد مجورح امروز بر مبنای همدردی انسانی و جهت تداوی آزاد گردیده و به خانه های شان فرستاده شدند. ۲۰۲۱/۷/۵

از ولایت فراه خبر رسیده است که روز گذشته در جریان فتح ولسوالی فراه رود، ده ها تن عسکر زنده دستگیر شدند که ده تن از آنان زخمی بودند.

خبرمی افزاید که افراد مجورح امروز بر مبنای همدردی انسانی و جهت تداوی آزاد گردیده و به خانه های شان فرستاده شدند.

۲۰۲۱/۷/۵