فراه : یک پولیس اجیر در شهر فراه بقتل رسید

از ولایت فراه خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت ۱۰ صبح ، در منطقۀ سور شهر فراه ، یک تن پولیس اجیر در حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی جابجا کشته شده است و یک عراده موتر سایکل از او بغنیمت مجاهدین در آمده است . ۲۰۱۶/۴/۲۸  

از ولایت فراه خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت ۱۰ صبح ، در منطقۀ سور شهر فراه ، یک تن پولیس اجیر در حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی جابجا کشته شده است و یک عراده موتر سایکل از او بغنیمت مجاهدین در آمده است .

۲۰۱۶/۴/۲۸