فراه : یک قومندان بهمراه ۱۴ تن از افراد مسلحش بمجاهدین تسلیم شد

از ولایت فراه خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی پرچمن ، یک قومندان پوسته بهمراه ۱۴ تن از افراد مسلحش بر پوستۀ یک قومندان اجیر دیگر حمله نمود . در این حمله ۲ تن از افراد پوستۀ مذکور جابجا بهلاکت رسیده و ۴ تن دیگر نیز مجروح شدند . قومندان حمله کننده […]

از ولایت فراه خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی پرچمن ، یک قومندان پوسته بهمراه ۱۴ تن از افراد مسلحش بر پوستۀ یک قومندان اجیر دیگر حمله نمود .

در این حمله ۲ تن از افراد پوستۀ مذکور جابجا بهلاکت رسیده و ۴ تن دیگر نیز مجروح شدند .

قومندان حمله کننده پس از این حمله بهمراه افراد خود بسوی ولسوالی فراه رود حرکت کرد که امروز صبح در منطقۀ دازو ولسوالی فراه رود بهمراه تمام افراد خود بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد .

افراد نامبرده بهمراه خود یک میل پیکا ، یک قبضه راکت ، ۱۲ میل کلاشنکوف و مقداری مهمات بمجاهدین تسلیم داده اند .

مجاهدین افراد نامبرده نیز بگرمی استقبال نموده و آنان را به منطقۀ امنی انتقال داده اند .

۲۰۱۶/۳/۲۴