فراه : یک قومندان با ۵ میل سلاح در شهرفراه به مجاهدین پیوست

از ولایت فراه خبر رسیده است که روز گذشته در شهر فراه قومندان پوستۀ نمبر ۷ ( قومندان بهایی جان ولد محمد عظیم ) باشندۀ تپه شیران ولسوالی پشترود، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است. قومندان نامبرده با خود ۴ میل کلاشنکوف و یک میل چهلتیر و یک پایه دوربین شب […]

از ولایت فراه خبر رسیده است که روز گذشته در شهر فراه قومندان پوستۀ نمبر ۷ ( قومندان بهایی جان ولد محمد عظیم ) باشندۀ تپه شیران ولسوالی پشترود، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است.

قومندان نامبرده با خود ۴ میل کلاشنکوف و یک میل چهلتیر و یک پایه دوربین شب به مجاهدین سپرده است .

۲۰۲۱/۶/۸