فراه : یک قرار دادی دشمن در شهر فراه دستگیر شد

از ولایت فراه خبر رسیده است که یک تن قرار دادی دشمن ( عبدالسلام ولد ولی محمد ) در منطقۀ دروازه دهیک در شهر فراه از سوی مجاهدین زنده دستگیر گردیده و قضیه اش به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده است . 2020/11/23

از ولایت فراه خبر رسیده است که یک تن قرار دادی دشمن ( عبدالسلام ولد ولی محمد ) در منطقۀ دروازه دهیک در شهر فراه از سوی مجاهدین زنده دستگیر گردیده و قضیه اش به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده است .
2020/11/23