فراه : یک عسکر در بکوا با سلاح و مهمات بمجاهدین پیوست

از ولایت فراه اطلاع رسیده است که امروز صبح در منطقۀ سپین مسجد ولسوالی بکوا ، یک عسکر پس از درک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است . عسکر مذکور که نصیر احمد ولد عبدالله جان نام دارد و از باشندگان ولسوالی علینگار ولایت لغمان می باشد ، بهمراه خود یک عراده موتر زرهی […]

از ولایت فراه اطلاع رسیده است که امروز صبح در منطقۀ سپین مسجد ولسوالی بکوا ، یک عسکر پس از درک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است .

عسکر مذکور که نصیر احمد ولد عبدالله جان نام دارد و از باشندگان ولسوالی علینگار ولایت لغمان می باشد ، بهمراه خود یک عراده موتر زرهی ، تعدادی زره و ۷۰۰ مرمی بمجاهدین امارت اسلامی رسانده است .

۲۰۱۶/۴/۱۸