فراه : یک تن کارمند ظالم در پشتکوه کشته شد

از ولایت فراه خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ میل ۷۸ از مربوطات ولسوالی پشتکوه، یک تن کارمند ظالم گمرک دشمن ( عبدالولی ولد شیرمحمد باشندۀ ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز ) در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است. ۲۰۲۱/۳/۳

از ولایت فراه خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ میل ۷۸ از مربوطات ولسوالی پشتکوه، یک تن کارمند ظالم گمرک دشمن ( عبدالولی ولد شیرمحمد باشندۀ ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز ) در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است.
۲۰۲۱/۳/۳