فراه : یک تن کارمند شبکۀ استخباراتی دشمن در شهرفراه به مجاهدین پیوست

از ولایت فراه خبر رسیده است که بامداد امروز در مربوطات شهر فراه، یک تن کارمند شبکۀ جاسوسی دشمن ( مولاداد ولد نیک محمد باشندۀ ولسوالی گلستان ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . نامبرده با خود یک عراده موترهایلکس و یک میل پیکا نیز به مجاهدین سپرده است . […]

از ولایت فراه خبر رسیده است که بامداد امروز در مربوطات شهر فراه، یک تن کارمند شبکۀ جاسوسی دشمن ( مولاداد ولد نیک محمد باشندۀ ولسوالی گلستان ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

نامبرده با خود یک عراده موترهایلکس و یک میل پیکا نیز به مجاهدین سپرده است .

۲۰۲۱/۷/۱۶