فراه : یک تن پولیس در گلستان به مجاهدین پیوست

از ولایت فراه خبر رسیده است که یک تن پولیس ( رحمت الله ولد محمدعیسی ) باشندۀ پستی کلی ولسوالی گلستان، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . ۲۰۲۱/۷/۲۸

از ولایت فراه خبر رسیده است که یک تن پولیس ( رحمت الله ولد محمدعیسی ) باشندۀ پستی کلی ولسوالی گلستان، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

۲۰۲۱/۷/۲۸