فراه : یک تن پولیس در مرکز فراه به مجاهدین پیوست

از ولایت فراه خبر رسیده است که روز گذشته در منطقۀ ریگی از مربوطات شهرفراه مرکز این ولایت، یک تن پولیس ( محمدنعیم ولد عبدالرحمن ) باشندۀ ریگی پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است. 2021/7/23

از ولایت فراه خبر رسیده است که روز گذشته در منطقۀ ریگی از مربوطات شهرفراه مرکز این ولایت، یک تن پولیس ( محمدنعیم ولد عبدالرحمن ) باشندۀ ریگی پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است.

2021/7/23