فراه : یک تن پولیس در شهر فراه بقتل رسید

از ولایت فراه خبر رسیده است که شام روز گذشته در چهارراهی شهرفراه، یک تن پولیس اجیر در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است . 2021/5/21

از ولایت فراه خبر رسیده است که شام روز گذشته در چهارراهی شهرفراه، یک تن پولیس اجیر در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است .

2021/5/21