فراه : یک تن پولیس در شهرفراه به مجاهدین پیوست

از ولایت فراه خبر رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت ۷ بجه، یک تن پولیس از قرارگاه دهیک در شهرفراه، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است. عسکر مذکور که ولی جان ولد شاه محمد نام دارد و باشندۀ قریه خوس ولسوالی خاکسفید است، با خود یک میل سلاح m16 و […]

از ولایت فراه خبر رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت ۷ بجه، یک تن پولیس از قرارگاه دهیک در شهرفراه، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است.

عسکر مذکور که ولی جان ولد شاه محمد نام دارد و باشندۀ قریه خوس ولسوالی خاکسفید است، با خود یک میل سلاح m16 و یک پایه دوربین شب نیز به مجاهدین سپرده است .

۲۰۲۱/۷/۹