فراه  : یک تن پولیس در خاکسفید به مجاهدین پیوست

از ولایت فراه خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی خاکسفید، یک تن پولیس ( خان محمد ولد جلاد باشندۀ قریه خوس ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . ۲۰۲۱/۷/۱

از ولایت فراه خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی خاکسفید، یک تن پولیس ( خان محمد ولد جلاد باشندۀ قریه خوس ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

۲۰۲۱/۷/۱