فراه : یک تن پولیس در خاکسفید به مجاهدین پیوست

از ولایت فراه خبر رسیده است که در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب ولسوالی خاکسفید، یک تن اربکی ( محمدخان ولد لعل محمد ) باشندۀ منطقۀ خوس از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته است .  ۲۰۲۱/۳/۵

از ولایت فراه خبر رسیده است که در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب ولسوالی خاکسفید، یک تن اربکی ( محمدخان ولد لعل محمد ) باشندۀ منطقۀ خوس از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته است .

 ۲۰۲۱/۳/۵