فراه : یک تن پولیس در خاکسفید به مجاهدین پیوست

از ولایت فراه خبر رسیده است که روز گذشته یک تن پولیس ( شاه محمد ولد فهیم ) باشندۀ منطقۀ خوس ولسوالی خاکسفید، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . ۲۰۲۱/۷/۲۷

از ولایت فراه خبر رسیده است که روز گذشته یک تن پولیس ( شاه محمد ولد فهیم ) باشندۀ منطقۀ خوس ولسوالی خاکسفید، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

۲۰۲۱/۷/۲۷