فراه : یک تن پولیس در خاکسفید به مجاهدین پیوست

از ولایت فراه خبر رسیده است که در منطقۀ دیوارسرخ ولسوالی خاکسفید، یک تن پولیس ( نوخان ولد گل خان ) پس ازدرک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . ۲۰۲۱/۷/

از ولایت فراه خبر رسیده است که در منطقۀ دیوارسرخ ولسوالی خاکسفید، یک تن پولیس ( نوخان ولد گل خان ) پس ازدرک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

۲۰۲۱/۷/