فراه : یک تن پولیس در خاکسفید به مجاهدین پیوست

از ولایت فراه خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی خاکسفید، یک تن عسکر ( عبدالغنی ولد حاجی آغا باشندۀ رنج کلی ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . نامبرده تعهد کرده است که در تحت هیچ شرایط […]

از ولایت فراه خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی خاکسفید، یک تن عسکر ( عبدالغنی ولد حاجی آغا باشندۀ رنج کلی ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

نامبرده تعهد کرده است که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیربازنخواهند گشت.

۲۰۲۱/۷/۱۳