فراه : یک تن پولیس در جوین به مجاهدین تسلیم شد

از ولایت فراه خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی جوین، یک تن پولیس ( خان محمد ولد خیرمحمد ) پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته اند. ۲۰۲۰/۱۱/۵

از ولایت فراه خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی جوین، یک تن پولیس ( خان محمد ولد خیرمحمد ) پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته اند.
۲۰۲۰/۱۱/۵