فراه : یک تن پولیس در بالابلوک به مجاهدین پیوست

از ولایت فراه خبر رسیده است که روز گذشته  در مربوطات ولسوالی بالابلوک، یک تن پولیس ( محمود ولد نظرمحمد باشندۀ قریه شیوان ) که در مرکز نیمروز وظیفه اجرا می کرد، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . 2021/5/22

از ولایت فراه خبر رسیده است که روز گذشته  در مربوطات ولسوالی بالابلوک، یک تن پولیس ( محمود ولد نظرمحمد باشندۀ قریه شیوان ) که در مرکز نیمروز وظیفه اجرا می کرد، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

2021/5/22