فراه : یک تن عسکر در پشترود به مجاهدین پیوست

از ولایت فراه خبر رسیده است که در منطقۀ دوکین ولسوالی پشترود، یک تن عسکر ( عبدالظاهر ولد عبدالحکیم  باشندۀ ولایت هلمند ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است . ۲۰۲۰/۱۱/۱۲

از ولایت فراه خبر رسیده است که در منطقۀ دوکین ولسوالی پشترود، یک تن عسکر ( عبدالظاهر ولد عبدالحکیم  باشندۀ ولایت هلمند ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است .
۲۰۲۰/۱۱/۱۲