فراه : یک تن عسکر در شهرفراه بقتل رسید

از ولایت فراه خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر در منطقۀ دارآباد شهر فراه مرکز این ولایت، یک تن پهره دار پوستۀ دشمن مورد اصابت دراگانوف مجاهدین قرار گرفته و جابجا کشته شده است .  ۲۰۲۱/۷/۲۵

از ولایت فراه خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر در منطقۀ دارآباد شهر فراه مرکز این ولایت، یک تن پهره دار پوستۀ دشمن مورد اصابت دراگانوف مجاهدین قرار گرفته و جابجا کشته شده است .

 ۲۰۲۱/۷/۲۵