فراه : یک تن عسکر در خاکسفید به مجاهدین پیوست

از ولایت فراه خبر رسیده است که یک تن عسکر ( محمدعوض ولد نظرمحمد ) باشندۀ جیجی کلی ولسوالی خاکسفید، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . ۲۰۲۱/۷/۳۰

از ولایت فراه خبر رسیده است که یک تن عسکر ( محمدعوض ولد نظرمحمد ) باشندۀ جیجی کلی ولسوالی خاکسفید، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

۲۰۲۱/۷/۳۰