فراه : یک تن عسکر در بالابلوک به مجاهدین پیوست

از ولایت فراه خبر رسیده است که امروز صبح در منطقۀ کنسک ولسوالی بالابلوک، یک تن عسکر ( محمدقاسم ) که در ولایت کاپیسا در صفوف اردوی اجیر برای دشمن خدمت می کرد، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب ازحقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . ۲۰۲۱/۶/۱۱

از ولایت فراه خبر رسیده است که امروز صبح در منطقۀ کنسک ولسوالی بالابلوک، یک تن عسکر ( محمدقاسم ) که در ولایت کاپیسا در صفوف اردوی اجیر برای دشمن خدمت می کرد، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب ازحقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

۲۰۲۱/۶/۱۱