فراه : یک تن عسکر اجیر در فراه رود بقتل رسید

از ولایت فراه خبر رسیده است که امروز ظهر در منطقۀ دوراهی فراه از مربوطات ولسوالی فراه رود، عساکر پیادۀ دشمن هدف انفجار ماین قرار گرفته است که در اثر آن یک تن عسکر جابجا کشته شده است . ۲۰۲۱/۳/۴

از ولایت فراه خبر رسیده است که امروز ظهر در منطقۀ دوراهی فراه از مربوطات ولسوالی فراه رود، عساکر پیادۀ دشمن هدف انفجار ماین قرار گرفته است که در اثر آن یک تن عسکر جابجا کشته شده است .

۲۰۲۱/۳/۴