فراه : یک تن سنگوری در خاکسفید به مجاهدین پیوست

از ولایت فراه اطلاع رسیده است که امروز صبح در قریه خشک آبۀ ولسوالی خاکسفید، یک تن سنگوری ( اسماعیل ولد ابراهیم ) که در اسلام قلعۀ ولایت هرات برای دشمن خدمت می کرد، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . ۲۲/۵/۲۰۲۱

از ولایت فراه اطلاع رسیده است که امروز صبح در قریه خشک آبۀ ولسوالی خاکسفید، یک تن سنگوری ( اسماعیل ولد ابراهیم ) که در اسلام قلعۀ ولایت هرات برای دشمن خدمت می کرد، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

۲۲/۵/۲۰۲۱