فراه : یک تانک و یک موتر دشمن در شهر فراه تخریب گردید

از ولایت فراه خبر رسیده است که دیشب حوالی نمازخفتن، در منطقۀ مهاجرین شهر فراه، کاروان دشمن اجیر هدف انفجارهای سنگین ماین قرار گرفته است. در این انفجارها یک عراده تانک و یک عراده موتر کاماز دشمن تخریب گردیده و تلفات سنگین جانی به دشمن وارد شده است. ۲۰۲۰/۱۱/۵

از ولایت فراه خبر رسیده است که دیشب حوالی نمازخفتن، در منطقۀ مهاجرین شهر فراه، کاروان دشمن اجیر هدف انفجارهای سنگین ماین قرار گرفته است.

در این انفجارها یک عراده تانک و یک عراده موتر کاماز دشمن تخریب گردیده و تلفات سنگین جانی به دشمن وارد شده است.
۲۰۲۰/۱۱/۵